O MNĚ

Motto

"Jsem spolupracující, zaměřená na řešení, s autentickým vrozumíváním a integrativním přístupem. Každého mého klienta plně respektuji v jeho osobitosti, svébytnosti a svobodě".

Práci s lidmi se věnuji více než 25 let. Jsem kouč a psychoterapeut.

Původně jsem pracovala  jako personální ředitelka v nadnárodní společnosti, kde jsem získala praktické multikulturní zkušenosti v rámci svých dlouhodobých pracovních pobytů ve Velké Británii, střední Evropě a jihovýchodní Asii.

Vlastní poradenskou praxi jsem si otevřela v roce 2010, nejdříve se zaměřením na koučink osobního rozvoje a personální poradenství a později od 2018 jsem svou nabídku služeb rozšířila i o psychoterapeutické poradenství.

Své vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dále pak na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem také absolvovala pětiletý daseinsanalytický sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.

Jsem členkou profesních organizací: České asociace pro psychoterapii (ČAP), České daseinsanalytické asociace, Mezinárodní federace koučů (ICF).

Ve své praxi pracuji s jednotlivci nebo páry v českém a anglickém jazyce.  

V práci s klienty používám daseinsanalytický přístup - tedy rozvíjení možnosti každého klienta být sám sebou a řídím se tak daseinsanalytickým heslem: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Mezi mé psychoterapeutické metody patří především rozhovor a dále pak výklad snů, imaginace, relaxační a meditační techniky.

Každého mého klienta plně respektuji v jeho osobitosti, svébytnosti a v jeho osobní svobodě a unikátnosti. Jsem spolupracující, zaměřená na řešení, s autentickým vrozumíváním, integrativním přístupem a mezioborovým přesahem. Pro klienty se snažím vytvořit bezpečné prostředí naplněné přijetím a důvěrou, aby tak snadněji mohli hledat a najít vlastní zdroje síly, sebeporozumění, rozhodování a jednání založené na vědomě svobodném pohledu na své vlastní životní možnosti.

Věřím, že psychoterapie zlepšuje kvalitu života a velmi si vážím odvahy každého klienta pracovat sám na sobě a sám se sebou na vlastní změně směrem ke šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu a také nebýt v tom sám a nechat si pomoci.

Moji práci s klienty mám moc ráda a vnímám ji jako práci i koníček zároveň.